Otwarty Dialog

Open Dialogue Approach (ODA) – podejście Otwartego Dialogu

Terapia EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapy – Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchów gałek ocznych

NVC

Nonviolent Communication – Porozumienie bez Przemocy w wymiarze Świadomego Dialogu

Doświadczenie kliniczne

Będąc w miejscu, gdzie spotykają się osoby z granicznym doświadczeniem.